رتبه تیم: 8 (مشترک)
نام تیم: Pablo
امتیاز: 81
راند: راند 17 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 81
تاریخ: 1398/11/23 14:08:25
بودجه : 93