رتبه تیم: 10 (مشترک)
نام تیم: Isak
امتیاز: 79
راند: راند 17 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 79
تاریخ: 1398/11/23 14:13:19
بودجه : 90