رتبه تیم: 46 (مشترک)
نام تیم: 786
امتیاز: 72
راند: راند 17 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 72
تاریخ ساخت: 1398/11/23 16:01:52