رتبه تیم: 38 (مشترک)
نام تیم: Fhf
امتیاز: 73
راند: راند 17 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 73
تاریخ: 1398/11/23 19:18:11
بودجه : 84