رتبه تیم: 4
نام تیم: سعید بازنده 11
امتیاز: 84
راند: راند 17 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 84
تاریخ ساخت: 1398/11/23 19:43:45