رتبه تیم: 38 (مشترک)
نام تیم: بوفون
امتیاز: 73
راند: راند 17 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 73
تاریخ: 1398/11/23 20:38:43
بودجه : 84.5