رتبه تیم: 23 (مشترک)
نام تیم: میگن بازم میبازم
امتیاز: 76
راند: راند 17 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 76
تاریخ: 1398/11/23 20:52:27
بودجه : 83