رتبه تیم: 10 (مشترک)
نام تیم: Xsher
امتیاز: 79
راند: راند 17 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 79
تاریخ: 1398/11/23 20:53:43
بودجه : 89