رتبه تیم: 81 (مشترک)
نام تیم: Power
امتیاز: 61
راند: 1/8 نهایی (لیگ اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 61
تاریخ: 1398/12/22 11:47:42
بودجه : 78.5