رتبه تیم: 81 (مشترک)
نام تیم: Tich
امتیاز: 61
راند: 1/8 نهایی (لیگ اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 61
تاریخ: 1398/12/22 12:05:29
بودجه : 80