رتبه تیم: 50 (مشترک)
نام تیم: Aida
امتیاز: 64
راند: 1/8 نهایی (لیگ اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 64
تاریخ: 1398/12/22 12:06:12
بودجه : 81