رتبه تیم: 9 (مشترک)
نام تیم: 333
امتیاز: 72
راند: 1/8 نهایی (لیگ اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 72
تاریخ: 1398/12/22 12:11:51
بودجه : 79