رتبه تیم: 98 (مشترک)
نام تیم: اقبال
امتیاز: 60
راند: 1/8 نهایی (لیگ اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 60
تاریخ: 1398/12/22 12:14:18
بودجه : 83