رتبه تیم: 17 (مشترک)
نام تیم: قفس
امتیاز: 69
راند: 1/8 نهایی (لیگ اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 69
تاریخ: 1398/12/22 12:43:09
بودجه : 82