رتبه تیم: 12 (مشترک)
نام تیم: Ansarifard tanha nist
امتیاز: 70
راند: 1/8 نهایی (لیگ اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 70
تاریخ: 1398/12/22 13:07:37
بودجه : 76.5