رتبه تیم: 7 (مشترک)
نام تیم: تيم سوم
امتیاز: 73
راند: 1/8 نهایی (لیگ اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 73
تاریخ: 1398/12/22 13:08:40
بودجه : 76