رتبه تیم: 19 (مشترک)
نام تیم: تيم چهارم
امتیاز: 68
راند: 1/8 نهایی (لیگ اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 68
تاریخ: 1398/12/22 13:09:11
بودجه : 79.5