رتبه تیم: 23 (مشترک)
نام تیم: ترس
امتیاز: 67
راند: 1/8 نهایی (لیگ اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 67
تاریخ: 1398/12/22 14:03:49
بودجه : 83