رتبه تیم: 70 (مشترک)
نام تیم: ریدین
امتیاز: 62
راند: 1/8 نهایی (لیگ اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 62
تاریخ: 1398/12/22 14:08:28
بودجه : 77