رتبه تیم: 81 (مشترک)
نام تیم: کلیچ
امتیاز: 61
راند: 1/8 نهایی (لیگ اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 61
تاریخ: 1398/12/22 14:14:20
بودجه : 80.5