رتبه تیم: 98 (مشترک)
نام تیم: Adel
امتیاز: 60
راند: 1/8 نهایی (لیگ اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 60
تاریخ: 1398/12/22 14:15:03
بودجه : 78