رتبه تیم: 28 (مشترک)
نام تیم: تیم دوم
امتیاز: 66
راند: 1/8 نهایی (لیگ اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 66
تاریخ: 1398/12/22 15:27:18
بودجه : 79.5