رتبه تیم: 1
نام تیم: هانه! شانسم اشمیت
امتیاز: 83
راند: 1/8 نهایی (لیگ اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 83
تاریخ: 1398/12/22 16:19:59
بودجه : 77.5