رتبه تیم: 17 (مشترک)
نام تیم: Yesssssh
امتیاز: 69
راند: 1/8 نهایی (لیگ اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 69
تاریخ: 1398/12/22 16:21:06
بودجه : 80