رتبه تیم: 50 (مشترک)
نام تیم: .kj
امتیاز: 64
راند: 1/8 نهایی (لیگ اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 64
تاریخ: 1398/12/22 16:32:30
بودجه : 78.5