رتبه تیم: 60 (مشترک)
نام تیم: لیگ اروپا
امتیاز: 63
راند: 1/8 نهایی (لیگ اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 63
تاریخ: 1398/12/22 16:39:05
بودجه : 78.5