رتبه تیم: 70 (مشترک)
نام تیم: .,;l
امتیاز: 62
راند: 1/8 نهایی (لیگ اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 62
تاریخ: 1398/12/22 16:44:14
بودجه : 80.5