رتبه تیم: 3
نام تیم: Time70
امتیاز: 75
راند: 1/8 نهایی (لیگ اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 75
تاریخ: 1398/12/22 17:20:27
بودجه : 78