رتبه تیم: 60 (مشترک)
نام تیم: yeah teah yeah
امتیاز: 63
راند: 1/8 نهایی (لیگ اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 63
تاریخ: 1398/12/22 17:59:49
بودجه : 79.5