رتبه تیم: 50 (مشترک)
نام تیم: نمیشه از هشت صد هزار بگذرم
امتیاز: 64
راند: 1/8 نهایی (لیگ اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 64
تاریخ: 1398/12/22 18:15:19
بودجه : 81