رتبه تیم: 28 (مشترک)
نام تیم: 5_4_1
امتیاز: 66
راند: 1/8 نهایی (لیگ اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 66
تاریخ: 1398/12/22 18:26:36
بودجه : 81