رتبه تیم: 28 (مشترک)
نام تیم: Nnn
امتیاز: 66
راند: 1/8 نهایی (لیگ اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 66
تاریخ: 1398/12/22 18:43:05
بودجه : 75.5