رتبه تیم: 11
نام تیم: Bashak
امتیاز: 71
راند: 1/8 نهایی (لیگ اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 71
تاریخ: 1398/12/22 19:26:08
بودجه : 77.5