رتبه تیم: 2
نام تیم: Frist
امتیاز: 77
راند: 1/8 نهایی (لیگ اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 77
تاریخ: 1398/12/22 19:52:50
بودجه : 81