رتبه تیم: 50 (مشترک)
نام تیم: عمو fred
امتیاز: 64
راند: 1/8 نهایی (لیگ اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 64
تاریخ: 1398/12/22 20:01:54
بودجه : 81