رتبه تیم: 36 (مشترک)
نام تیم: Happy birthday
امتیاز: 65
راند: 1/8 نهایی (لیگ اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 65
تاریخ: 1398/12/22 20:04:08
بودجه : 76.5