رتبه تیم: 50 (مشترک)
نام تیم: Cfc
امتیاز: 64
راند: 1/8 نهایی (لیگ اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 64
تاریخ: 1398/12/22 20:07:06
بودجه : 75.5