رتبه تیم: 28 (مشترک)
نام تیم: ujhg
امتیاز: 66
راند: 1/8 نهایی (لیگ اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 66
تاریخ: 1398/12/22 20:43:19
بودجه : 76