رتبه تیم: 81 (مشترک)
نام تیم: کوروش مال
امتیاز: 61
راند: 1/8 نهایی (لیگ اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 61
تاریخ: 1398/12/22 20:46:44
بودجه : 78