رتبه تیم: 4 (مشترک)
نام تیم: jhu
امتیاز: 74
راند: 1/8 نهایی (لیگ اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 74
تاریخ: 1398/12/22 20:47:16
بودجه : 78