رتبه تیم: 19
نام تیم: عباس
امتیاز: 58
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 58
تاریخ: 1399/04/04 17:09:17
بودجه : 91