رتبه تیم: 4
نام تیم: سانتیاگو آزادی
امتیاز: 65
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 65
تاریخ: 1399/04/04 21:45:22
بودجه : 93