رتبه تیم: 100 (مشترک)
نام تیم: حل لجززلح
امتیاز: 51
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 51
تاریخ: 1399/04/08 13:10:45
بودجه : 94