رتبه تیم: 8
نام تیم: Aida
امتیاز: 61
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 61
تاریخ: 1399/04/06 04:55:39
بودجه : 94