رتبه تیم: 92 (مشترک)
نام تیم: Shabkhiz
امتیاز: 52
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 52
تاریخ: 1399/04/06 23:12:10
بودجه : 100