رتبه تیم: 30
نام تیم: Moo
امتیاز: 56
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 56
تاریخ: 1399/04/08 09:16:57
بودجه : 94.5