رتبه تیم: 88 (مشترک)
نام تیم: hero
امتیاز: 52
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 52
تاریخ: 1399/04/08 11:38:39
بودجه : 98