رتبه تیم: 53
نام تیم: Ali
امتیاز: 54
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 54
تاریخ: 1399/04/07 15:21:51
بودجه : 89.5