رتبه تیم: 70
نام تیم: defence3
امتیاز: 53
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 53
تاریخ: 1399/04/07 19:58:27
بودجه : 91.5