رتبه تیم: 63
نام تیم: طیبی ( سپاهان - پدیده )
امتیاز: 54
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 54
تاریخ: 1399/04/07 20:31:00
بودجه : 96